Tư vấn & mua phần mềm Keyshot tại Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 - Hà Nội: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com
 

 

Animated visuals. In real-time.

 

Keyshot Animation là gì ?

KeyShot Animation là giải pháp để tạo ra các ảnh động từ các mô hình 3D của bạn. Với kết quả hiển thị thời gian thực, KeyShot Animation cho phép bạn xây dựng, chỉnh ánh sáng theo như ý bạn muốn. Bạn không còn phải chờ đợi mà kết quả hiện thị trực tiếp như những gì bạn làm.

Xây dựng nhanh hơn

Hệ thống KeyShot Animation được cấp bằng sáng chế và là một cuộc cách mạng mang cả một mức độ mới về tạo các ảnh động nhanh chóng và dễ dàng đến chuỗi các sản phẩm của bạn. KeyShot Animation không dựa vào việc thêm hay quản lý các keyframe mà thay vào đó là áp dụng vào từng thay đổi ( xoay, chuyển đổi v.v..) để tạo ra các ảnh động mới chỉ bằng một nút nhấn cũng như chọn chất liệu hay chỉnh ánh sáng trực tiếp trên ảnh động.

Biến đổi riêng biệt

Hơn cả việc dựa vào các keyframe để tạo ảnh động, KeyShot Animation sử dụng từng đối tượng và thay đổi góc quay để có thể kết hợp, sao chép, hay liên kết với nhau để tạo ra các ảnh động với đầy đủ các tính năng. Sự biến đổi này cho phép bạn nhanh chóng tạo ảnh động cũng như chỉnh các thông số và thời lượng chỉ với vài tao tác di chuyển chuột.

Tương tác thời gian thực

Với KeyShot Animation bạn sẽ biết chính xác các ảnh động của bạn trông như thế nào trước khi bạn render chúng. Thiết lập, chỉnh sửa và phát lại các ảnh động được thực hiện trên thanh theo dõi thời gian gian thực. Trong khi bạn chỉnh sửa hay phát lại, các ảnh động sẽ tiếp tục thêm các chi tiết, chất liệu, ánh sáng và điều chỉnh máy quay một cách trực quan nhất.

Animations nâng cao

Với KeyShot Animation bạn có thể tạo ra các cảnh quay ảnh động phức tạp một cách nhanh chóng. Với các tính năng fade animations, camera path animations, panorama animations, DOF, Dolly and Zoom animations và Camera Switch Events bạn có thể nhanh chóng tạo các ảnh động phức tạp với đầy đủ các tính năng và tất cả đều có trong KeyShot.

Mốc thời gian Animation

KeyShot Animation Timeline là nơi để bạn quản lý và điều chỉnh các ảnh động. Animation Wizard sẽ giúp bạn trong việc thiết lập các ảnh động. Các quá trình trình chiếu đều được diễn ra trong thời gian thực. Animation Timeline cũng cho phép bạn thao tác các ảnh động một cách dễ dàng như tạo nhóm, sao chép ảnh v.v…

 

Tất cả tính năng của KeyShot Animation

Đây là các tính năng trong KeyShot Animation sẽ mang đên cho bạn khả năng tạo ra các sản phẩm hoạt ảnh chất lượng cao nhanh hơn bao giờ hết:
KeyShot Animation includes:

 • Individual Transforms: Rather than keyframes, KeyShot uses individual object and camera transforms that can be combined, copied and linked to deliver fully featured animation
 • Single Application Environment: Animation capabilities built directly into KeyShot
 • Real-time Animation: Setup, edit, and playback inside real-time ray traced environment
 • Real-time Interaction: Full interaction with camera, lighting and materials during playback
 • Animation Wizard: Step-by-step walk-through for first time users
 • Modify: Duplicate, Mirror, Lock, Hide, Group
 • Pivot Points: Part Origin or Center, Object Axis, Dynamic Pivot Point
 • Motion Blur: Include camera or part blur with the click of a button
 • Camera Animations
  • Orbit
  • Path
  • DOF
  • Dolly
  • Zoom
  • Panorama
  • Inclination
  • Translation
  • Camera Switch
 • Model/Part Animations
  • Turntable
  • Translation
  • Rotation
  • Fade
 • Fast preview output: AVI, MPEG
 • High quality render output: AVI, MPEG, Flash, individual frames including Alpha channel