Tư vấn & mua phần mềm Keyshot tại Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 - Hà Nội: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Bài viết dành cho Keyshot 6. Keyshot 7 cũng tương tự như vậy.

Hướng dẫn chung

Lưu ý: Trong quá trình chuyển giao giấy phép, yêu cầu phải có kết nối internet. Khi giấy phép đã được chuyển thành công, KeyShot có thể chạy mà không cần kết nối Internet.

Để chuyển đổi giấy phép, hãy chắc chắn máy tính cài đặt Keyshot có kết nối Internet. Khởi động KeyShot và nhìn trên thanh công cụ, chọn Help, Deactivate License on this Computer…

Tiếp theo, đảm bảo máy mới được kết nối internet và đã cài đặt KeyShot. Khởi động phần mềm, điền thông tin của bạn vào ô cửa sổ đăng ký, bấm Next.

Trên màn hình hiển thị sau đó, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã số của KeyShot. Nhập thông tin của bạn và nhấn Tiếp theo để hoàn tất kích hoạt.

Nguồn bài viết: https://luxion.atlassian.net/wiki/spaces/K6M/pages/1409067/Installation

Chi tiết đối với 2 loại Keyshot

KeyShot Single-User/Stand-Alone

Hãy chắc chắn rằng cả hai máy đều có kết nối internet trong thời gian chuyển giấy phép. Chúng tôi sẽ giới thiệu hai máy tính này là Computer A (hiện đang giữ giấy phép) và Computer B (hiện chưa đăng ký).

1. Trên máy Computer A, đi tới Help -> Show License Information và ghi lại mã serial code.

2. Đi tới KeyShot (Mac) hoặc Help (PC) -> chọn Deactivate License on this Computer để hủy kích hoạt giấy phép và phát hành mã mới của bạn từ máy chủ của Keyshot

3. Trên máy Computer B, mở KeyShot và chọn Activate your license trình đăng ký.

Note: Nếu bạn đang ở chế độ “demo” mode, mở trình hướng dẫn đăng ký từ Help (PC) or KeyShot (Mac) -> Register License.

4. Thực hiện theo các hướng dẫn để đăng ký mã số của bạn và tự động kích hoạt giấy phép của bạn..

Nếu bạn không thể hoàn tất việc đăng ký, hãy nhấp vào Lưu Yêu cầu Tệp. Bạn có thể lưu tệp yêu cầu vào máy tính (Save Request file) của bạn và gửi nó tới license@luxion.com để kích hoạt thủ công.

Save Request File. You may save the request file to your computer and send it to license@luxion.com for manual activation.


KeyShot Pro Floating

Để di chuyển license của bạn sang máy tính khác, bạn sẽ cần một file kích hoạt giấy phép mới. Để yêu cầu cấp phép cho máy chủ mới của bạn, vui lòng gửi các thông tin sau vào license@luxion.com:

1. Tên công ty của bạn
2. Hồ sơ giấy phép hiện tại của bạn
3. Tên máy của máy tính mới
4. Địa chỉ Mac mới của máy tính
5. Một bức thư có giấy tiêu đề của công ty (ký tên và ghi ngày tháng) cho biết giấy phép cũ không còn sử dụng nữa và sẽ bị hủy.

1. Your company name
2. Your current license file
3. Your new computer’s hostname
4. Your new computer’s mac address
5. A letter with company letterhead (signed and dated) stating that the old license is no longer in use and will be destroyed.

Một khi nhận được thông tin từ bạn, nhóm quản lý giấy phép sẽ cung cấp giấy phép mới, liên kết phần mềm và hướng dẫn thiết lập.

Xem thêm: Cài đặt giấy phép Keyshot