Tư vấn & mua phần mềm Keyshot tại Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 - Hà Nội: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Phiên bản Standard node-locked license of KeyShot chỉ có thể hoạt động trên một máy tại một thời điểm. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển giấy phép liên tục giữa ba máy có platform hỗn hợp.

Automatic Install (cài đặt tự động)

Khi bạn nhận được file keyshot6.lic, hãy lưu tệp đó vào máy tính của bạn. Tiếp theo, bắt đầu khởi chạy KeyShot, và chọn Install a license file (* .lic) và duyệtđường dẫn tới tệp keyshot6.lic. Nếu giấy phép của bạn không cài đặt, hãy kiểm tra để đảm bảo bạn có quyền thiết lập đầy đủ cho thư mục KeyShot 6 của bạn cho máy tính, hoặc các quyền đầy đủ được đặt trong nội dung gói ứng dụng KeyShot cho Mac.

Manual Install (Cài đặt thủ công)

Khi bạn nhận được tệp keyshot6.lic, bạn có thể tự sao chép nó vào folder đã cài đặt Keyshot 6 trên máy PC hoặc Mac.

Xem thêm: Làm thế nào để chuyển đổi license từ các máy tính

Nguồn bài viết: https://luxion.atlassian.net/wiki/spaces/K6M/pages/1409067/Installation