Tư vấn & mua phần mềm Keyshot tại Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 - Hà Nội: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

KeyShot Add-on Installation

Không cần tải thêm các add-on nếu bạn đã cài đặt KeyShot. Đơn giản chỉ cần chọn Help từ menu KeyShot và kích hoạt sản phẩm add-on của bạn. Nhập mã add-on serial code và nhấn ‘Continue’. KeyShot sẽ khởi động lại và các add-on của bạn sẽ được kích hoạt.

Nếu bạn chưa cài đặt KeyShot, vui lòng đọc các hướng dẫn riêng biệt dành cho:

Cài đặt KeyShot Animation

 1.  Start KeyShot
 2. Click the ‘KeyShot’ menu on Mac, or ‘Help’ menu on Windows
 3. Select “Activate Animation”
 4. Verify your contact information and click ‘Continue’
 5. Input your Animation serial code and click ‘Continue’
 6. Restart KeyShot and Animation will be activated

Cài đặt KeyShotVR

 1. Start KeyShot
 2. Click the ‘KeyShot’ menu on Mac, or ‘Help’ menu on Windows
 3. Select ‘Activate VR’
 4. Verify your contact information and click ‘Continue’
 5. Input your VR serial code and click ‘Continue’
 6. Restart KeyShot and VR will be activated

Nguồn: Keyshot.com