Tư vấn & mua phần mềm Keyshot tại Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 - Hà Nội: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Chào mừng bạn đến với hướng dẫn cài đặt KeyShot Pro Floating Installation Guide! Hướng dẫn bao gồm quá trình cài đặt bắt đầu với ứng dụng quản lý giấy phép: LMTools (PC)KeyShot License Manager (Mac), or lmgrd (Linux).  Sau đó bạn có thể cài đặt và cấu hình ứng dụng cho client! Chúng tôi cũng bao gồm một danh sách các tính năng và tiện ích bổ sung, một hướng dẫn khắc phục sự cố và thuật ngữ cấp phép với các định nghĩa.

KeyShot Floating Server Installation

KeyShot Floating sử dụng FlexNet từ Flexera để quản lý giấy phép. Vui lòng làm theo các hướng dẫn dưới đây để cài đặt license server và với giấy phép license của bạn. Note: Ther server must be a local central server–a dedicated machine for the FlexNet server software to be installed on.

1. Download the license server
KeyShot License Server – Windows
KeyShot License Server – Mac OS X

2. Install the license server

 1. Tải xuống và giải nén server software trên máy chủ sẽ quản lý và lưu trữ giấy phép.
 2. Bắt đầu server software.
 3. Gói  server software sẽ tự động cung cấp Host name và Host ID.
 4. Gửi thông tin đến license@luxion.com. Hoặc licenses@pacisoft.com hoặc nhân viên PACISOFT.
  • Company name (tên công ty)
  • Serial code (mã code đã mua)
  • Computer Hostname (Hostname)
  • Computer MAC Address (MAC Address)

Làm thế nào để di chuyển license server
Nếu bạn cần di chuyển KeyShot Floating License license server sang máy tính mới, hãy làm theo các hướng dẫn sau để đảm bảo suôn sẻ.

 1. Làm theo các bước trên máy chủ cài license server mới
 2. Gửi đến license@luxion.com. hoặc licensese@pacisoft.com hoặc chuyên viên PACISOFT các thông tin sau
  • Old license file (file license cũ)
  • New Computer Hostname (Tên hostname máy)
  • New Computer MAC Address
  • Một lá thư đánh máy và scan có dấu công ty, nêu rõ máy chủ cấp phép cũ sẽ bị xóa.

Keyshot sẽ gửi license file mới trong 24h từ thứ 2-T6 (Mon-Fri).

KeyShot Floating Client Installation

1. Gather Server Information
Trước khi cài đặt, đảm bảo rằng KeyShot Floating license server đã được cài đặt trên máy tính trong mạng và thu thập các thông tin sau từ máy tính đó:

 • Computer Hostname
 • Computer IP Address

2. Install KeyShot
Cài đặt KeyShot Floating (FL) client software từ máy user. Bạn có thể tải KeyShot Floating client tại đây (link gốc):

KeyShot FL – Windows 32bit
KeyShot FL – Windows 64bit
KeyShot FL – Mac OS X

3. Enter Server Information
Khi được cài đặt lần đầu, ứng dụng KeyShot Floating client application sẽ hỏi bạn Specify the License Server System.

Windows – Điền Computer Name ở dấu nhắc đầu tiên
Mac – Điền [port number]@[server’s IP address] (e.g. 27000@192.168.1.123)

KeyShot Floating sẽ nhớ vị trí máy chủ từ bây giờ. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn cài đặt:

Pro Floating Installation – Mac OS X
Pro Floating Installation – Windows PC

Chi tiết xem tại: https://luxion.atlassian.net/wiki/spaces/K6M/pages/4882434/Pro+Floating+Installation (tiếng Anh)

Xem thêm: