Tư vấn & mua phần mềm Keyshot tại Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 - Hà Nội: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

KeyShot Upgrades

Khi bạn cần một phiên bản Keyshot mới ví dụ bản 7. Bạn cần mua gói Upgrade nếu đã dùng bản quyền trước đó. Để nâng cấp KeyShot yêu cầu mã serial number hợp lệ cho các sản phẩm trước đó để được kích hoạt. Hãy làm theo các bước sau để kích hoạt giấy phép của bạn.

 1. Tải và cài đặt KeyShot.
 2. Click vào Menu ‘KeyShot’ trên Mac, hoặc ‘Help’ trên Windows
 3. Click ‘Register license’
 4. Click ‘Activate your license’
 5. Điền thông tin và nhấn tiếp tục
  NOTE: Vui lòng đảm bảo bạn điền thông tin theo người dùng cuối đã mua từ PACISOFT.
 6. Click ‘Activate upgrade license’
 7. Điền mã nâng cấp – upgrade serial code
 8. Điền mã code cũ – old serial code
 9. Điền mã Animation code nếu có hoặc để trống và  click ‘Continue’
 10. Điền mã KeyShotVR code nếu có hoặc để trống và click ‘Continue’

KeyShot sẽ tự động kích hoạt. Nếu internet của bạn ngăn chặn server Keyshot, hãy chọn ‘Save request file’, và gửi đến license@luxion.com. Một mã key file hợp lệ sẽ gửi lại cho bạn trong 24hours.

Nguồn: Keyshot.com// BT: Keyshot.vn