Tư vấn & mua phần mềm Keyshot tại Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 - Hà Nội: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Network Rendering

1. Cài đăt KeyShot Network Rendering (NR)
Nếu bạn chưa cài đặt, hãy download bản gốc KeyShot Network Rendering tại đây:

KeyShot NR – Windows 32bit
KeyShot NR – Windows64bit
KeyShot NR – Mac OS X

2. Kích hoạt KeyShot NR
Để kích hoạt NR license, hãy chạy trình cài đặt hoặc khởi động ứng dụng RenderNode trên máy tính chạy Master và làm theo hướng dẫn.

KeyShot Network Rendering cho phép bạn kết nối nhiều hệ thống máy tính trong mạng văn phòng của bạn và sử dụng phần cứng sẵn có để giảm thời gian render đáng kể. Trong thực tế, sự tương quan giữa thời gian render và số lõi trong mạng của bạn là xấp xỉ và tỉ lệ nghịch. Nói cách khác, bằng cách tăng gấp đôi số lượng lõi mà bạn có thể cắt giảm thời gian render của bạn một nửa. * Ngoài ra, hiển thị trên mạng là thuận tiện. Bạn có thể tiếp tục làm việc trong KeyShot hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác mà không làm chậm hệ thống của bạn trong khi các trạm kết xuất được chỉ định xử lý công việc “render” của bạn.
Phần mềm KeyShot Network Rendering tương thích với hệ thống Mac và PC.

The more cores you have, the faster your images and animations will render.**

keyshot-network-rendering-queue

* Please note that this is an approximation under optimal conditions.  Render times are subject to hardware specs, core count differences between slaves, scene complexity, unit of time, multi-tasking, and network traffic.

** Please note that Luxion does not sell or rent cores.  All computer hardware (i.e. processor cores) is provided by the customer.

Biên dịch: Keyshot.vn