Tư vấn & mua phần mềm Keyshot tại Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 - Hà Nội: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

1. Cài đặt Keyshot (Install KeyShot)
Nếu bạn chưa cài đặt, vui lòng tải về phiên bản KeyShot Node-Lock (NL) mới nhất tại đây::

KeyShot NL – Windows 32bit
KeyShot NL – Windows 64bit
KeyShot NL – Mac OS X

2. Kích hoạt (Activate KeyShot)
Để kích hoạt giấy phép cho phần mềm được hoạt động FULL, vui lòng làm theo HD sau

  1. Mở KeyShot
  2. Nếu hộp thoại đăng ký không mở, hãy tìm trong trình đơn ‘KeyShot’ trên Mac, hoặc ‘Help’ trên Windows, và nhấp vào ‘Register a license’ và nhấp Yes khi nó hỏi nếu bạn muốn nâng cấp giấy phép của bạn.
  3. Click Activate your license and click ‘Continue’
  4. Enter your info and click ‘Continue’
  5. Click vào  Activate your license và click ‘Continue’
  6. Điền số KeyShot serial code và click ‘Continue’
  7. Điền số Animation code nếu bạn đã có hoặc để trống và chọn click ‘Continue’
  8. Điền số KeyShotVR code nếu bạn đã có hoặc để trống và chọn click ‘Continue’

KeyShot sẽ được kích hoạt tự động. Nếu kết nối internet của bạn ngăn giao tiếp với máy chủ, hãy chọn ‘Save request file’ và gửi tới license@luxion.com. Một mã số giấy phép hợp lệ sẽ được gửi lại cho bạn trong vòng 24 giờ.

Should you have any questions please contact us at license@luxion.com.
Xem thêm:

Nguồn: Keyshot.vn