Tư vấn & mua phần mềm Keyshot tại Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 - Hà Nội: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

KeyShot 7 Beta đang bắt đầu và việc phát hành KeyShot 7 sắp sửa hoàn hiện, hiện tại là thời điểm hoàn hảo để nâng cấp hoặc mua KeyShot 6 và nhận miễn phí việc nâng cấp lên bản quyền KeyShot 7. Chương trình có thể kết thúc vào tháng 8/ 2017.

Miễn phí nâng cấp lên KeyShot 7.

Để nhận được bản quyền nâng cấp miễn phí cho KeyShot 7, bạn chỉ cần mua hoặc nâng cấp lên KeyShot 6 trước khi phát hành KeyShot 7. KeyShot 7 tập trung vào việc mang lại nhiều cách thức sáng tạo hơn với công cụ KeyShot Configurator, Studios và real-time VR support, nhiều vật liệu khả dụng với các chủng loại như new material types và and texture mapping, multi-materials và more procedurals, và more flexibility with UI và hotkey customization, more render passes and output options and complete control over your environment lighting.

Gửi email tư vấn và báo giá vào sales@pacisoft.com

Bạn đang dùng KeyShot 4? Đây là cơ hội cuối cùng của bạn để nâng cấp, đồng thời nhận được KeyShot 7 miễn phí. Tất cả các giấy phép KeyShot 4 nếu muốn nâng cấp lên bản 7 sau khi phát hành sẽ buộc mua mới.

Đây là một cơ hội tuyệt vời để cập nhật với tất cả các tốc độ và các tính năng có sẵn trong KeyShot và đảm bảo bạn nhận được nâng cấp miễn phí cho KeyShot 7 khi phát hành. Xem một số tính năng mới của KeyShot 7.

KeyShot 7 Preview

Dưới đây là một số chia sẻ của webinar đặc biệt chỉ là một vài tính năng mới của KeyShot 7. Đó là cái nhìn đầu tiên về các công cụ mới như KeyShot Configurator, Studios và các tài nguyên KeyShot mới cho các tài liệu, môi trường và kết cấu.