Tư vấn & mua phần mềm Keyshot tại Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 - Hà Nội: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

KeyShot Add-Ons

KeyShot Add-on mở rộng khả năng của KeyShot và làm việc với cả PC và Mac. Add-ons có thể được thêm vào bất kỳ giấy phép của KeyShot. Nếu cần bất kỳ hỗ trợ, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng tại sales@pacisoft.com. Để biết thêm thông tin về KeyShot, vui lòng xem Tính năng và Tính năng Mới trong phiên bản mới nhất.

KeyShotVR cho phép bạn nhanh chóng tạo các chế độ xem sản phẩm dạng cảm ứng (touch-enabled), 360 độ có thể được hiển thị trong bất kỳ trình duyệt web nào.

KeyShotVR cung cấp thêm

 • Progressive loading of images
 • Touch-enabled – rotate, zoom, pan
 • Realtime feedback when setting up the VR
 • Support for render in background, render queue, network rendering
 • 6 possible VR types: Turntable, Hemi-spherical, Spherical, Tumble, Custom, Animation (requires Animation add on)

Render nhanh hơn bằng cách sử dụng máy tính trên mạng của bạn!

KeyShot Network Rendering cho phép bạn tận dụng tài nguyên mạng của bạn để hiển thị hình ảnh và hình ảnh động nhanh hơn.
Chọn một tùy chọn dựa trên số lõi có sẵn trên mạng của bạn. KeyShot Network Rendering sẽ sử dụng tối đa số lõi được cấp phép. Xin lưu ý rằng một lõi ảo cũng được tính là một lõi.

Nếu bạn cần nhiều hơn 256 lõi, đơn giản chỉ cần mua các đơn vị bổ sung cho đến khi chúng cộng thêm số lõi cuối cùng của bạn. Vui lòng liên hệ sales@pacisoft.com với số đơn đặt hàng của bạn sau khi mua cho một giấy phép duy nhất với số lượng lõi mà bạn đã mua

KeyShot Network Rendering includes:

 • Master/Slave-System – independent of KeyShot, i.e. KeyShot doesn’t have to be installed on the slave system
 • Easy to install and administer – simply install, and follow the instructions.
 • New updates will be downloaded from within the network queue
 • Network Render queue – everyone can send jobs to the network for rendering.
 • User system – allows for user accounts to have manageability over current jobs in queue
 • Slaves will be connected automatically by sending packets across the network for detection by the master for connection
 • Queue shows current frame being rendered and remaining time of job
 • Jobs can be prioritized within the queue
 • Supports an “unlimited” number of slaves with any number of cores (physical / virtual)
 • Slave tray application, allows the user to update the number of cores being utilized on the network
 • Partial image download – if the image is not done rendering, you can download the rendered results.
 • Slave scheduling allows slaves to become active or inactive at scheduled times(user system must be enabled, with appropriate privilages)
 • Slaves can be added or subtracted anytime, i.e. before, or after rendering.
 • Works with all versions of KeyShot (KeyShot, KeyShot Pro, KeyShot Pro Floating)
 • Since KeyShot’s performance increases linearly, the render performance doubles when the number of cores doubles
 • Support mixed networks (PC & Mac)