Tư vấn & mua phần mềm Keyshot tại Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 - Hà Nội: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

KeyShot Education

KeyShot được sử dụng độc quyền bởi các sinh viên thiết kế và kỹ thuật tại hơn 50 trường thiết kế, cao đẳng và đại học trên thế giới. Một số khách hàng của chúng tôi bao gồm:

Tất cả các phiên bản KeyShot Education đều chạy được cho PC và Mac. Bạn có các tùy chọn cho một người dùng duy nhất Keyshot HD + Animation license hoặc giấy phép thả nổi Pro bao gồm Lab Packs với KeyShotVR. Tất cả các giấy phép Giáo dục có chứa KeyShot Animation và tất cả các giấy phép có thời hạn 365 ngày kể từ ngày kích hoạt. Tất cả đơn đặt hàng sẽ được phê duyệt trong giờ làm việc bình thường, Thứ Hai – Thứ Sáu, 9 giờ sáng – 6 giờ chiều theo giờ GMT +7 Hanoi. Đối với các câu hỏi hoặc cho các đơn đặt hàng lớn hơn 40 giấy phép, vui lòng liên hệ với  contact sales@pacisoft.com

Note: Các cảnh quay KeyShot được tạo bằng phiên bản EDU sẽ không mở trong phiên bản thương mại (Commercial).

Những gì Keyshot cung cấp

Tất cả các giấy phép đào tạo phiên bản dành cho giáo dục đều làm việc với cả máy Mac và Windows PC. Bạn có thể chọn giấy phép đơn hoặc thả nổi (single user license or floating license lab packs) . Tất cả các gói Lab chứa KeyShotVR và tất cả các giấy phép có thời hạn 365 ngày kể từ ngày đăng ký. * Tất cả giấy phép chỉ dành cho mục đích giáo dục. Sử dụng thương mại bị cấm.

KeyShot Student Version

 • Unlimited real-time resolution
 • Unlimited output resolution
 • Part and object animation
 • Camera animation
 • Multiple turntable animations
 • Interactive setup, editing and playback in realtime raytraced environment
 • Individual frame or compiled movie output (Quicktime, AVI, FLV)

KeyShot Lab Packs

 • Unlimited real-time resolution
 • Unlimited output resolution
 • Part and object animation
 • Camera animation
 • Multiple turntable animations
 • Interactive setup, editing and playback in realtime raytraced environment
 • Individual frame or compiled movie output (Quicktime, AVI, FLV)
 • 360 degree turntable animation
 • Render queue
 • Region rendering
 • Render in separate process
 • Floating license including license borrowing
 • KeyShotVR