Tư vấn & mua phần mềm Keyshot tại Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 - Hà Nội: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

 

Nâng cấp – Keyshot

CAD lên Pro

 

Đây là một bản nâng cấp từ KeyShot CAD lên phiên bản mới nhất của KeyShot Pro. Để xem danh sách các tính năng của KeyShot Pro, vui lòng xem bản so sánh KeyShot.

KeyShot CAD là một phiên bản đặc biệt của KeyShot đi kèm với CAD hoặc chương trình xây dựng mô hình 3D. Các phiên bản sau của KeyShot có thể nâng cấp:

  • KeyShot cho ArtCAM
  • KeyShot cho Geomagic Design
  • KeyShot cho IronCAD
  • KeyShot cho PowerShape
  • KeyShot cho ShoeMaker
  • KeyShot cho Solid Edge
  • KeyShot cho SpaceClaim
  • KeyShot cho ZW3D

Không thể tìm thấy phiên bản KeyShot CAD của bạn? Vui lòng liên hệ sales@pacisoft.com cho thông tin nâng cấp.

Lưu ý: Việc nâng cấp đòi hỏi license hợp lệ một phiên bản đi kèm của KeyShot.