Tư vấn & mua phần mềm Keyshot tại Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 - Hà Nội: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com
 

 

 

 

 

 

 

 

Network Rendering

KeyShot Network Rendering cho phép bạn tận dụng nguồn tài nguyên từ network của các ảnh render, ảnh động, và các ảnh của KeyShotVR. Chỉ với một vài thao tác, bạn đã có thể lưu các các ảnh này lên network và chúng được sắp xếp theo thứ tự để mọi người trong network có thể dễ dàng theo dõi và thực hiện việc hoàn thành chúng.

Nó hoạt động như thế nào ?

KeyShot Network Rendering gồm 3 thành phần : Master, Slaves, và Queues. Thành phần Master sẽ quản lý tất cả các tài nguyên liên kết vào network. Thành phần Slaves có nhiệm vụ thực hiện các rendering. Thành phần Queues sẽ cho bạn thấy các ảnh và số thứ tự được đăng lên network từ các thành phần Slaves. Khi các ảnh được đăng lên network, thành phần Queues có thể được đóng hoặc ngắt kết nối với network.

 

Bạn càng có nhiều nhân của vi xử lý, bạn càng có được tốc độ nhanh hơn.

 

Quản lý người dùng

Cho bạn khả năng quản lý tất cả các user trong công ty bằng việc phân quyền cụ thể. Với quản lý người dùng, bạn dễ dàng thêm, xóa , đổi mật khẩu hay phân quyền chỉ trên một ô hiển thị đơn giản.

Quản lý Slave

Quản lý các máy tính thuộc thành phần Slave trong Network. Sắp xếp thời gian sử dụng cụ thể cho từng Slave. Chọn số core cho mỗi Slave nhằm kiểm soát hiệu năng.

Bạn cần bao nhiêu nhân vi xử lý ?

Cho dù là bạn cần 32 nhân để tăng tốc độ render hay 256 nhân để đạt công suốt tối ưu cho việc render, KeyShot Network Rendering cung cấp cho bạn các lựa chọn phù hợp nhằm rút ngắn thời gian tạo ảnh động và các ảnh rendering.

Lưu ý : các nhân/ luồng ảo được tính như một nhân thật và tính theo Network Rendering license’s core limit. Ví dụ, một máy 18 core ( 36 luồng ) sẽ được tính là 32 nhân theo Network Rendering license’s core limit.

 

 

Tất cả tính năng của Network Rendering

 • Master/Slave-System – independent of KeyShot, i.e. KeyShot doesn’t have to be installed on the slave system
 • Easy to install and administer – simply install, and follow the instructions.
 • New updates will be downloaded from within the network queue
 • Network Render queue – everyone can send jobs to the network for rendering.
 • User system – allows for user accounts to have manageability over current jobs in queue
 • Slaves will be connected automatically by sending packets across the network for detection by the master for connection
 • Queue shows current frame being rendered and remaining time of job
 • Jobs can be prioritized within the queue
 • Supports an “unlimited” number of slaves with any number of cores (physical / virtual)
 • Slave tray application, allows the user to update the number of cores being utilized on the network
 • Partial image download – if the image is not done rendering, you can download the rendered results.
 • Slave scheduling allows slaves to become active or inactive at scheduled times(user system must be enabled, with appropriate privilages)
 • Slaves can be added or subtracted anytime, i.e. before, or after rendering.
 • Works with all versions of KeyShot 3/4(KeyShot, KeyShot Pro, KeyShot Pro Floating)
 • Since KeyShot’s performance increases linearly, the render performance doubles when the number of cores doubles
 • Support mixed networks(PC & Mac)