Tư vấn & mua phần mềm Keyshot tại Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 - Hà Nội: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

KeyShot không yêu cầu bất kỳ phần cứng hoặc card đồ họa đặc biệt. KeyShot tận dụng tối đa tất cả các lõi và các luồng trong một máy tính.  Máy tính càng mạnh thì Keyshot càng nhanh hơn. Hiệu suất tính theo tuyến tính với số lượng lõi và các luồng trong hệ thống của bạn. Để bắt đầu, đây là tất cả những gì bạn cần:

Khuyến nghị chung

Chuột có 3 nút
Bất kỳ card đồ họa (Any graphics card)
Tối thiểu 2GB RAM (Minimum 2GB of RAM)
Tối thiểu 2GB ổ cứng (Minimum 2GB hard disk space)
1024×768 resolution or higher
Internet connection (to activate product)

Microsoft Windows

INTEL Pentium 4 or better
or AMD processor
Windows 7, 8 or 10 32/64 bit
or Windows Server 2012 or later
OpenGL 2.x or higher

Apple OS X

Mac OS X 10.7 or later
INTEL-based Mac, Core2Duo or higher